Sermiligaaq

Birgitte Munk

Fotogravure

Placering

Værkmestergade 3

Yderligere informationer

Gb 2326

16/03 2017

Aarhus Kommunes kunstsamling og udsmykninger Webtilgængelighedserklæring