Svinafellsjokul

Birgitte Munk

Fotogravure

Placering

Værkmestergade 3

Yderligere informationer

Gb 2327

16/03 2017

Aarhus Kommunes kunstsamling og udsmykninger Webtilgængelighedserklæring