Gota Grotte

Jesper Rasmussen

Fotogravure

42 x 48

Placering

Yderligere informationer

Gb 2328

16/03 2017

Aarhus Kommunes kunstsamling og udsmykninger Webtilgængelighedserklæring