Stilleben

Lars Worm

Maleri

40 x 30

Placering

Værkmestergade 3

Yderligere informationer

Ga 2329

16/03 2017

Aarhus Kommunes kunstsamling og udsmykninger Webtilgængelighedserklæring