Phantom of the Missing 2017

Ditte Lyngkær Pedersen

Tryk

600 x 400

Projektet består af 40 tryk, udført som blåtryk også kaldet cyanotopi (genstande placeres på UV-lysfølsomt papir og
eksponeres i direkte sollys). Det er aftryk af arvede genstande – genstande vi beholder for at holde relationerne i live til
vore kære og afdøde. Ditte fortæller, at det er egne, men også venner og bekendtes arvestykker. Blandt genstandene er
også arvestykker fra Cypern. Værket er oprindeligt udført til udstillingen Fraværets nærvær 2017 på Moesgaard Museum.
I mødet med kunst, antropologi og arkæologi fortaltes historien om, hvordan de afdøde lever videre i vores bevidsthed.
Projektet var et samarbejde med Moesgaard Museum og den syd europæiske kulturhovedstad Paphos på Cypern under
kulturhovedstadsåret 2017.

Placering

Rådhuset

Yderligere informationer

GB 2330

01/11 2018

Aarhus Kommunes kunstsamling og udsmykninger Webtilgængelighedserklæring