Heads Up

Lars Worm

Skulptur

Skulpturen hedder ‘Heads Up’, og er dels en humoristisk kommentar til den modernistiske opstablingskulptur a la
Brancusi, dels en kommentar til den nu forældede tanke om det at drage ud og indsamle kunst, såsom masker, skrumpehoveder
m.m. fra oprindelige befolkningsgrupper. Her er det manifesteret i en stabel, en slags totempæl af groft
udskårne hoveder af lokalt fundet træ (fra Risskov Skov og Ringkøbing Fjord).
‘Heads Up’ er et formmæssigt og indholdsmæssigt forunderligt værk.

Skulptur i træ med jernstativ.

Placering

Kalkværksvej 10

Yderligere informationer

GC 2337

01/01 2020

Aarhus Kommunes kunstsamling og udsmykninger Webtilgængelighedserklæring