“Circle of Control” fra serien “Feminine”

Louise Sparre

Værket Circle of Control, en jernring med lange lyse hår-extensions, hvis titel refererer til et coaching- og selvhjælpsbegreb,
der promoverer en persons fokus på de ting, personen tilsyneladende selv kan kontrollere (f.eks. livsvalg og
attitude) fremfor de ting, der er udenfor personens kontrol (f.eks. arvemasse og fødested).

Placering

Rådhuset

Yderligere informationer

GB 2338

01/01 2020

Ledigt

Aarhus Kommunes kunstsamling og udsmykninger Webtilgængelighedserklæring