The Scar

Christel Pilkær Thomsen

Fotografisk proces

102 x 130

The Scar er et abstrakt fotografisk værk lavet med en alternativ fotografisk mørkekammerproces, som bringer sølvet i den lysfølsomme emulsion i fotopapiret til overfladen, og gør fotopapiret metallisk i udseende og ekstra sart overfor berøring. Henover fotopapiret ses en fold, som kan lede tankerne over på f.eks. et ar. Det fotografiske værk fremstår ved første øjekast som en kobberplade, der skifter tonalitet og udseende alt efter lysforhold, refleksioner samt beskuerens position.

I forbindelse med det igangværende projekt Tracing the Aftermath blev The Scar skabt med henblik på at visualisere en sindstilstand igennem visuel forskning i forskellige alternative fotografiske processer. Projektet ønsker at undersøge hvordan man kan visualisere noget, som ikke er visuelt, gennem
fotografiet. Projektet udspringer af et større arbejde med eftervirkningerne af traumer, og hvordan disse bearbejdes og heles bl.a. hos danske veteraner, som er i udredning for PTSD. Ved at folde fotopapiret under tilblivelsen af værket i mørkekammeret “ødelægges” fotopapiret, og det vil under normale omstændigheder blive kasseret. Men fordi værket er skabt igennem alternative kemiske processer, forstærkes folden - traumet, og det tilbage blivende ar er med til at gøre værket unikt og enestående.

Placering

oddervej 249

Yderligere informationer

GB 2290

2019

02/08 2023

Ikke ledig

Aarhus Kommunes kunstsamling og udsmykninger Webtilgængelighedserklæring